3.91.106.223 ניסית להפעיל תוכנית שלא קיימת, הפעולה תועדה ותיבדק על-ידי יחידת המחשוב