3.227.233.6 ניסית להפעיל תוכנית שלא קיימת, הפעולה תועדה ותיבדק על-ידי יחידת המחשוב